Spilleformer

Irish Rumble

Irish Rumble spilles som en holdturnering. Hvert hold består af 4 spillere. Hold med 3 spillere kan sagtens deltage 

Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:

Hul 1-5     – Kun holdets bedste score på hullet 

Hul 6-10   – Summen af holdets 2 bedste scorer

Hul 11-15 – Summen af holdets 3 bedste scorer.

Hul 16-18 – Summen af alle 4 scorer.

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat. Hvis et hold kun består af 3 personer, har man “Pedro” med. 

Scramble

Mexican Scramble

Mexican Scramble
Spilles ligesom en (Texas) Scramble med den forskel, at spilleren, hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det næste slag.

Kaldes også “Texas Scramble”. Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger

det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Det anbefales at tilføje den betingelse, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst x antal gange, sådan at det ikke er den samme spillers drive der vælges hver gang.

Denne spilform er særlig god til at fjerne presset, da der er flere chancer for at slå det gode slag hver gang. Det er også en meget social spilform, der fremmer holdfølelsen i bolden. Denne spilform egner sig rigtig godt til nye golfere, der f.eks. får en god oplevelse, når de putter bolden i hul, og deres bold vælges.
Man kan overveje at indlægge små opgaver, f.eks. at alle skal ”drive” med et putter på et hul, eller at ”3. Slaget” på et givent hul skal kastes. Kun fantasien sætter grænser. På denne måde er det også muligt, at forskellige børn og unge byder ind med forskellige talenter, som gavner deres hold og skiftevis giver de enkelte børn og unge succesoplevelser og følelsen af at være vigtig for hold

Greensome

Greensome er en variation af Foursome, hvor begge partnere spiller fra teestedet, og et af de to teeslag vælges. Den partner, hvis teeslag ikke blev valgt, slår derefter det næste slag, og hvert efterfølgende slag slås i skiftende rækkefølge, indtil bolden er i hullet. Hvis for eksempel teeslaget fra spiller A vælges på det første hul, slår spiller B det næste slag, så slår spiller A og så videre, indtil bolden er i hullet. Begge spillere slår så fra det næste huls teested og processen gentages.

I Greensome tildeles siden (parret) slag således:
Laveste ”spillehandicap” x 0,6 + højeste ”spillehandicap” x 0,4 = spillehandicap beregnet med decimal.
Eksempel: Spiller 1: spillehandicap 5, spiller 2: spillehandicap 16
dvs. 5 × 0,6 + 16 × 0,4 = 9,4 som afrundes til 9
i hulspil tildeles siden med højeste værdi et spillehandicap, som er lig med den afrundede forskel til den anden sides værdi, f.eks. 9,4 – 8,7 = 0,7, som afrundes til 1. Slagene fordeles efter handicapnøglen.
NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller eller er boldene mistet, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.

Foursome

En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. I Foursome slagspil tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. I Hulspil tildeles parret med det højeste samlede spillehandicap halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op.

Hallington

Stablefordvariant. Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par. Spiller man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien. Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien.
Eks.: spilles et par 5 hul i 7 slag, opnår man 5 2 = 3 points.
Spilles derimod et par 5 hul i 4 slag, opnår man 5 + 1 = 6 points.
Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers spillehandicap. Spilleresultatet bliver således det opnåede antal points + spillehandicap.

Slagspil

I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller, (eller det par), der har anvendt det mindste antal slag for samtlige huller, er vinder. Kan spilles uden hensyn til handicap (”scratch”) eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra den samlede score (=bruttoscoren) for at få nettoscoren.

Stableford

På hvert hul opnås points efter følgende skala:
Nettoscore lig med par giver 2 points
1 slag over par giver 1 point
mere end 1 slag over par giver 0 points
1 slag under par giver 3 points
2 slag under par giver 4 points
3 slag under par giver 5 points
4 slag under par giver 6 points
NB: en bold, som ikke kan give point, bør samles op.
Undladelse heraf kan af turneringsledelsen bedømmes som unødig forsinkelse af spillet.
Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle.

Best- ball special

Best- ball special spilles som en holdturnering. Hvert hold består af 4 spillere. Hold med 3 spillere kan sagtens deltage.

Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:

 

Par 5 hullerne – Kun holdets bedste score på hullet 

Par 4 hullerne – Summen af holdets 2 bedste scorer

Par 3 hullerne – Summen af holdets 3 bedste scorer.

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat. 

Det er kampen mand mod mand. Hvis det er en handicapturnering, får spilleren med det højeste handicap hele handicapforskellen forud på den måde, at slagene falder på de huller, der fremgår af scorekortets handicapnøgle. Dvs. at hvis én har 30 ekstra slag på en runde og den anden har 20 ekstra slag på en runde, så får den med det højeste handicap 10 slag, som skal fordeles på de 10 sværest huller. Den med det laveste handicap får ingen ekstra slag.

DGU har lavet en kvikguide om hulspilregler som du kan hente HER

Hulspil